Naturen som arbejdsrum 

Overlad processerne til en professionel konsulent 
Du kan ikke både styre processerne og samtidig være deltager. En professionel konsulent, der har mange års erfaring med at arbejde i naturen på kundens betingelser, giver mange fordele.

Vi har kun ét fokus:
Hvad skal der til, for at du og dine kolleger kan få det størst mulige udbytte?
At bruge naturen som arbejdsrum giver unikke betingelser for at bruge et stort og varieret udbud af metoder, som giver en langt større langvarig effekt. Det betyder, at du som arrangør får væsentligt mere for pengene.

Ændringer hos den enkelte deltager:
•Venstre/højre hjernehalvdel spiller bedre sammen – du bliver mere kreativ.
•Andre hukommelsesspor har mulighed for at blive aktiveret.
•Påklædningen er mere personlig og tillader mere af personen at komme frem.
•Hjerneaktiviteten stiger, når man er i bevægelse – man bliver mere kreativ, træffer bedre beslutninger og husker bedre.
•Hele kroppen er synlig og der kan kommunikeres på flere kanaler.

Anderledes samspil i gruppen:
•Uformel påklædning befordrer uformel dialog i gruppen.
•Personlig påklædning befordrer mere personlig dialog i gruppen.
•Kropssproget bliver tydeligere og hele gruppens kommunikation bliver klarere. 
•Anderledes kommunikation giver mulighed for nye og bedre relationer og giver dermed mulighed for helt anderledes og mere positive resultater.
•Naturen danner den ramme, der tillader deltagerne at skabe nye relationer – og giver den samlede gruppe muligheder for at nå helt anderledes ambitiøse resultater.
•Med en god professionel proceskonsulent kan du sætte yderligere skub i læringen, og dermed få langt større udbytte, fordi vi kan være helt upartiske og objektive, og vi kan sætte ord på det, som ellers er svært at få sagt.


Har du ikke tidligere arrangeret møder eller andre aktiviteter i det fri, anbefaler vi, at du tager en indledende, uforpligtende og gratis samtale med vores proceskonsulenter, som vi har et godt samarbejde med. Konsulenterne har i mange år med succes gennemført udendørs aktiviteter for store danske virksomheder. Kontakt Comwell Sport Rebild Bakkers "Meetingdesignere" på tlf: 9636 5412 for nærmere oplysninger. 
Vil du bare ”prøve i det små”, er du naturligvis velkommen til blot at reservere ”mødelokaler” i campen til brug i et kortere tidsrum som f.eks. gruppemødelokaler. Du vil da selv opleve, hvilken positiv virkning det kan have på debatten, indlæringen eller forhandlingen.
Ved du lige præcis, hvordan du vil bruge faciliteterne i Innovation Camp Rebild, og ønsker du derfor kun, at vi stiller vores serviceapparat til rådighed, vil vi i samarbejde med dig finde den bedste løsning for at opnå det ønskede resultat. 
Vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme dine ønsker. Campen er etableret på vores egen naturgrund, og der er således ingen restriktioner på området. Ingen indhentning af tilladelse – intet bøvl.